Neidio i'r prif gynnwy

 

Diben y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni (''y Pwyllgor'') yw:

  • Rhoi sicrwydd i'r Bwrdd a'r Prif Weithredwr (sef y Swyddog Atebol) bod trefniadau effeithiol ar waith o ran cyflawni rhaglenni mawr Iechyd a Gofal Digidol Cymru;
  • Cynghori'r Bwrdd a'r Prif Weithredwr ar ddatblygu a gweithredu prif raglenni a chynlluniau cyflawni allweddol yr Awdurdod Iechyd Arbennig (SHA);
  • Cynghori’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr, lle y bo’n briodol, ar sut y gellir cryfhau ei brif raglenni a'u datblygu ymhellach

 

Cyfarfodydd a dogfennau'r pwyllgor