Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Archwilio a Risg

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac yn cynnal cymaint o’i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau’r cyhoedd ei mynychu a’i harsylwi fel rheol.

Fodd bynnag, yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad cyfredol mewn perthynas â COVID-19, rydym wedi penderfynu peidio â chynnal ein cyfarfodydd pwyllgor yn gyhoeddus. Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd gorau diogelu’r cyhoedd, ein staff ac aelodau'r bwrdd.

Fodd bynnag, byddwn yn ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd yn fyw a byddwn yn sicrhau bod y manylion ar gael cyn y cyfarfod.

Cliciwch yma i weld Taflen Ffeithiau'r Pwyllgor.

 

Cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio a Risg 

Dyddiad Amser Papurau a Dogfennau Cyfarfod
     

 

 

Cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio a Risg Blaenorol

Dyddiad Amser Papurau a Dogfennau Cyfarfod

Dydd Mawrth 5fed Hydref 2021

Dydd Mawrth 6fed Gorffenaf 2021

Dydd Mawrth 11fed Mai 2021       

09:00

09:00

09:00

Cliciwch yma i weld yr agenda

Cliciwch yma i weld yr agenda

Cliciwch yma i weld yr agenda