Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd Bwrdd

Gwiliwch y fideoDydd Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd bob yn ail fis. Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ac rydym yn cynnal cyfarfodydd y Bwrdd lle mae croeso i aelodau'r cyhoedd eu mynychu a'u harsylwi.

Yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad cyfredol mewn perthynas â COVID-19, rydym wedi penderfynu peidio â chynnal ein cyfarfod Bwrdd yn gyhoeddus ar hyn o bryd. Mae hwn yn benderfyniad rydym wedi'i wneud er mwyn diogelu’r cyhoedd, ein staff ac aelodau'r Bwrdd.

Byddwn yn ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd yn fyw trwy Microsoft Teams a byddwn yn sicrhau bod y manylion i ymuno ar gael cyn y cyfarfod.

Gallwch gysylltu â Chris Darling, Ysgrifennydd Bwrdd IGDC, yma Chris.Darling@wales.nhs.uk.

 


 

Cyfarfodydd Bwrdd ar y Gweill

Dyddiad ac amser Lleoliad Dogfennau Dolen Ymuno

Dydd Iau 27 Ionawr 2022, 10am

Dydd Iau 32 Mawrth 2022, 10am

Zoom

Zoom

 

 


Cyfarfodydd Bwrdd Blaenorol
 

Dyddiad Lleoliad Dogfennau Fideo

Dydd Iau 25 Tachwedd 2021

Dydd Iau 14 Hydref 2021

Dydd Iau 30 Medi 2021

Dydd lau 29 Gorffennaf 2021

Dydd Iau 27 Mai 2021

Dydd Iau 1 Ebrill 2021

 

Zoom

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Cliciwch yma i weld yr agenda a phapurau y cyfarfod

Cliciwch yma i weld yr agenda a phapurau y cyfarfod 

Cliciwch yma i weld yr agenda a phapurau y cyfarfod 

Cliciwch yma i weld yr agenda a phapurau y cyfarfod 

Cliciwch yma i weld yr agenda a phapurau y cyfarfod

Cliciwch yma i weld yr agenda a phapurau y cyfarfod

Gwiliwch y fideo

Gwyliwch i fideo

Gwyliwch i fideo

Gwyliwch i fideo

Gwyliwch i fideo

Gwyliwch i fideo