Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2022

 

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) cyntaf Iechyd a Gofal Digidol Cymru ar ddydd Iau 28 Gorffennaf 2022 am 4pm.

 

 

 

Agenda a phapurau'r cyfarfod

Rydym wedi ymrwymo i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd; felly, rydym yn annog pawb i gael mynediad at y dogfennau ar gyfer y cyfarfod hwn ar-lein

Gweler agenda a phapurau cyfarfodydd

Gweler copi o'n Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22, neu sganiwch y cod QR isod:

 

 

Gweld ein cynllun tymor canolig integredig ar gyfer 2022-25

Os oes angen yr wybodaeth hon mewn fformat arall, er enghraifft Braille, print bras, hawdd ei ddeall, neu fformat arall, cysylltwch â dhcw.corporategovernance@wales.nhs.uk.