Neidio i'r prif gynnwy

Cwsmeriaid a Gefnogir gan y Ddesg Wasanaeth

Mae Desg Gwasanaeth NWIS yn darparu cefnogaeth TG i nifer o ddarparwyr gofal iechyd ledled Cymru.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
 • Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Practisiau Meddyg Teulu Cymru Gyfan
 • Fferyllfeydd Cymunedol Cymru Gyfan
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre
 • Carchardai EM Cymru Gyfan (Gofal Iechyd)
 • Cynghorau Iechyd Cymuned
 • Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru
 • Desgiau Gwasanaeth Byrddau Iechyd Lleol GIG Cymru

NODER: Dylai defnyddwyr y Bwrdd Iechyd Lleol gysylltu â'u Desg Gwasanaeth Lleol yn y lle cyntaf.

Angen rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaethau TG a ddarparwn, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r tîm yn hapus i’ch helpu.