Neidio i'r prif gynnwy

Camddefnyddio Sylweddau Chwarterol

Mae’r ystadegau hyn yn crynhoi data ar atgyfeiriadau i asiantaethau trin cyffuriau ac alcohol yng Nghymru.

Gellir dod o hyd I ddata sy’n ymwneud a chyfnodau amswer cyn hyn ar StatsCymru (Substance misuse (gov.wales)) a Craig Thomas - Craig.Thomas3@wales.gov.uk