Neidio i'r prif gynnwy

Pryderon

Mae DHCW yn ystyried pryder fel mynegiant o ofid neu amheuaeth ynghylch mater yr ystyrir ei fod yn bwysig, ac y ceisir sicrwydd ar ei gyfer.

Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o'ch pryder o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Darllenwch ein polisi ymdrin â phryderon a chwynion i gael rhagor o wybodaeth.

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg a Saesneg.